Algemene voorwaarden

Artikel 1: Registratie


Artikel 1.1.: Alle inschrijving voor onze Stages gebeurt via onze website www.football2be.be (zie algemene voorwaarden op de site hieronder) of per e-mail op het adres f2b@outlook.be. Inschrijvingen worden voor een volledige week geregistreerd, behalve in uitzonderlijke gevallen of in het geval van feestdagen (behalve Allerheiligen en Kerstmis, waar inschrijvingen voor 2 dagen kunnen worden aangeboden). Om de week van de stage zo goed mogelijk te organiseren, sluiten we de week ervoor de zaterdagen om 17.00 uur. Voor elke "last minute" registratie, vanaf de maandag voorafgaand aan de stage, behoudt de vereniging zich het recht voor om het pakket of geschenk dat oorspronkelijk voorzien was in de registratie niet te verstrekken.


Artikel 1.2.: Alle inschrijving voor onze trainingen gebeurt via onze site www.football2be.be (zie algemene voorwaarden op de site hieronder) of per e-mail op het adres f2b@outlook.be.


Artikel 2: Leeftijd


Voor elke stage/training is een specifieke leeftijdsgroep toegestaan. Niettemin wordt een tolerantie van 6 maanden geaccepteerd.Het is waarschijnlijk dat we van groep of activiteit veranderen als een kind niet de gevraagde leeftijd heeft om aan de stage/training deel te nemen of die de activiteit niet zou kunnen volgen.


Artikel 3: Uurrooster en prijs


Artikel 3.1. : De stages vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur (uitgezonderd feestdagen).De prijzen van onze verschillende stages worden bij inschrijving meegedeeld.De prijzen zijn inclusief toezicht op kinderen, verzekering, uitrusting, lokalen en eventuele maaltijden (+ snacks + drankjes), evenals elk vervoer afhankelijk van de gekozen activiteit.


Artikel 3.2. : De trainingen vinden plaats volgens een vooraf bepaald schema en vermeld op de site www.football2be.bed in de daarvoor bestemde rubriek. De prijzen van onze verschillende trainingspakketten worden bij de inschrijving meegedeeld.


Artikel 3.3. : Voor "Per Sessie" training worden de dag en tijd vastgelegd tussen de vereniging en een van de personen die verantwoordelijk zijn voor de speler (bijvoorbeeld: een ouder).


Artikel 4: Kinderopvang


Tijdens de stages is er een kinderdagverblijf beschikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur op enkele uitzonderingen na. Bij aankomst na 17.00 uur zijn wij in uitzonderlijke gevallen genoodzaakt u een toeslag van 10 euro per begonnen kwartier in rekening te brengen. 


Artikel 5: Betaling


Betaling (aanbetaling of totaalbedrag) is verschuldigd op het moment van inschrijving. Mogelijkheid om het restant te betalen via overschrijving 7 dagen na online registratie, met enkele uitzonderingen.Bij gebreke van betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag vermeld in de bevestigingsmail, worden deze in eerste instantie verhoogd met een vast tarief van € 10 voor de herinneringskosten. Kortingen zijn mogelijk, maar hebben geen terugwerkende kracht, ze moeten vóór de stage worden aangevraagd.


Artikel 6: Vergoeding/Terugbetaling


In geval van langdurige ziekte of blessure wordt een medische verklaring gevraagd om vergoeding te krijgen voor de dagen van de stage waaraan het kind niet heeft kunnen deelnemen.


Een bedrag van 20 euro per gemiste dag krijgt u terug.Het attest moet worden ingediend binnen een week vanaf de eerste dag van afwezigheid.De vergoeding vindt plaats uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst daarvan.


Artikel 7: Annuleringen


Gratis tot een week voor de cursus. Bij annulering van de inschrijving in de week voorafgaand aan de cursus wordt een bedrag van 50 euro aan kosten in rekening gebracht. Bij annulering in de week voorafgaand aan de cursus met bewijs van medisch attest worden geen kosten ingehouden. Voor "Atletico de Madrid"-cursussen: Bij annulering van de inschrijving tijdens de week voorafgaand aan de cursus, wordt een bedrag van 100 euro gefactureerd voor kosten (het geplande pakket wordt niettemin naar de niet-geregistreerde speler gestuurd). Bij annulering in de week voorafgaand aan de cursus met bewijs van medisch attest worden geen kosten ingehouden. Voor specifieke trainingen wordt geen annulering geaccepteerd zonder medische reden of geldige reden. 


Artikel 8: Onvoldoende inschrijvingen


Mocht een stage helaas niet genoeg ingeschreven halen, dan behouden wij ons het recht voor om deze aan te passen of te verwijderen. U wordt uiterlijk enkele dagen van tevoren op de hoogte gesteld om u een alternatieve oplossing aan te bieden.


Artikel 9: Verzekering


Verzekering is inbegrepen in de registratieprijs (schade aan bril is niet gedekt) voor de stage/training of een trainingspakket.


Artikel 10: Verlies en diefstal


De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van verlies, diefstal of breuk (sieraden, horloge en andere). Vergeten items worden in de loop van de week na de stage teruggestuurd naar het secretariaat.


Artikel 11: Kleding en specifieke uitrusting


Artikel 11.1: Tijdens de stages/training is sportkleding of kleding aangepast aan de gekozen activiteiten. (zie details in de cursusbeschrijving die bij de inschrijving wordt meegestuurd). Juwelen/ horloges of andere items moeten vóór de activiteit worden verwijderd om verwonding of breuk te voorkomen.


Artikel 11.2. : Tijdens de training is geschikte kleding vereist zodat de sessie soepel verloopt.


Artikel 12: Maaltijden


Tijdens de stages en afhankelijk van de week worden snacks en maaltijden verzorgd door de organisatie. Anders wordt aan ouders gevraagd om 's middags voor een picknick te zorgen en voor voldoende hapjes (+ drankjes) (plan iets meer dan normaal want de kinderen besteden veel).


Artikel 13: Speciale toestemming


We hebben schriftelijke toestemming van ouders nodig als het kind na de activiteit alleen of met een derde thuiskomt.


Artikel 14: Kinderen met speciale behoeften


Als uw kind speciale aandacht nodig heeft of specifieke behoeften heeft (in verband met een motorische/mentale handicap, psychomotorische achterstand of andere), moet u vooraf contact met ons opnemen om te zien hoe u uw kind in de beste omstandigheden kunt opvangen.


Artikel 15: Foto's en videografieën


Tijdens de activiteiten kunnen er foto's van de kinderen gemaakt worden en eventueel gebruikt worden in onze communicatiemiddelen (facebook, instagram, ...). Door je in te schrijven voor een van de stages/training ga je akkoord met de publicatie van deze foto's. Bent u het er niet mee eens, laat het ons dan zo snel mogelijk schriftelijk weten.


Artikel 16: Gegevensverwerking


 


F2B Youth Academy asbl hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en gegevens van gebruikers van haar applicaties en websites en zorgt er dus voor dat een vertrouwelijkheidsbeleid wordt aangenomen en strikt wordt nageleefd aan de geldende regelgeving (zie de “GDPR-verklaring” in het “Reglement) ”Sectie op de site www.football2be.be).


 


 


 


 


 


 


 


 


 


i et des collations (+ boissons) en suffisance (prévoir un peu plus que d’habitude car les enfants se dépensent beaucoup).


Article 13 : Sortie